Więcej informacji:

https://www.facebook.com/Molton.Polska/photos/a.516346335070665/5056736787698241